Compassietraining huisartsen en medisch specialisten (15 pnt)

Compassionate-based Care 1

Zorgen voor jezelf in de Zorg voor Anderen

6-weekse bijscholing voor huisartsen en medisch specialisten | ABAN accreditatie 15 punten ID 420423

Hoe draag jij als dokter zorg voor jezelf in de zorg voor anderen?
Hoe blijf jij in balans in het midden van alles wat er van jou wordt gevraagd?
Hoe ontwikkel je kwaliteiten van mindfulness en compassie die helpen in contact te blijven met jezelf en met anderen en zo bijdragen aan vitaliteit, werkplezier en veerkracht?

Speciaal voor dokters ontwikkelden wij in samenwerking met andere experts geaccrediteerde bijscholingen rondom deze thema’s en mocht al honderden artsen trainen. D
eze trainingen worden steevast met een 8,5 of hoger gewaardeerd. Opdrachtgevers en samenwerkingspartner zijn o.a. Amsterdam UMC, Tergooi, Federatie Medisch Specialisten, Vereniging Arts en Leefstijl, De Jonge Specialist e.a.

In deze bijscholing leer je hoe je vaardigheden van mindfulness en compassie kunt versterken en verdiepen in de hectiek van de dagelijkse beroepspraktijk.
Dit draagt bij aan meer plezier en veerkracht op je werk. Processen van neuroplasticiteit spelen hierin een rol. In deze bijscholing staat -naast het ontwikkelen van vaardigheden van mindfulness, compassie en zelfcompassie en de integratie hiervan in de dagelijkse medische beroepspraktijk centraal. Deze vaardigheden zijn impliciet en expliciet onderdeel van de CanMEDS

Deze training is bedoeld voor huisartsen en medisch specialisten, die compassie en medemenselijkheid als de basis van hoogwaardige zorg beschouwen en deze basis willen verstevigen. 

Geen enkele zorgprofessional zal tegenspreken dat compassie het hart van goede zorg is. Toch wordt het daadwerkelijk vorm geven aan compassie in de hedendaagse zorg enorm uitgedaagd. Dat dit zich vertaalt in meer uitval van professionals door burn-out is evident. Minder bekend is dat wanneer compassie op de werkvloer van de zorg toeneemt, het aantal medische missers daalt, innovatie floreert, kosten afnemen en teamwerk wordt verstevigt. Onder andere The King’s Fund (UK) deed hier op verzoek van de NHS uitgebreid onderzoek naar en de uitkomsten waren glashelder.

 


Na deze bijscholing heb jij:

  • inzicht in betekenis van compassie en mindfulness vanuit verschillende perspectieven:
    (neuro)wetenschap, contemplatieve tradities en zorgethiek
  • inzicht in werkingsmechanismen achter compassie en mindfulness op het gebied van:
    welbevinden en vitaliteit, communicatie, persoonlijk leiderschap, teamwerk, uitvalpreventie en omgaan met lijden in de dagelijkse beroepspraktijk
  • handvatten om meer compassie en mindfulness in te brengen in jouw dagelijkse beroepspraktijk om daarmee jouw veerkracht en vitaliteit te verstevigen en de door jouw geleverde zorg te optimaliseren.
  • handvatten om compassie te integreren in de volgende CanMEDs-competenties:
    professionaliteit, samenwerken, gezondheid bevorderen (maatschappelijk handelen) en communicatie.

         De volgende 3 stappen zullen bij elk thema gemaakt worden:

leren bij BFC Mindfulness & Compassie

INSCHRIJVEN


Studiebelasting:

In totaal is de studiebelasting 27,5 uur
6 bijeenkomsten van 2,75 uur (inclusief pauze) = 15 uur
5 maal 2,5 uur zelfstudie per = 12,5 uur

Werkvormen:

Tijdens deze bijscholing worden verschillende werkvormen gebruikt. Om de 3 stappen van kennis vergaren, oefenen en implementeren van het geleerde te doorlopen zullen plenaire presentaties worden afgewisseld met interactieve werkvormen, (zelf)compassieoefeningen en gefaciliteerde dialogen. Er wordt van je verwacht dat je ter voorbereiding van de bijeenkomsten aangereikte literatuur leest en oefent met wat je hebt geleerd.


Docent: Barbara Doeleman-van Veldhoven

Barbara is in Nederland één van de experts op het gebied van compassietrainingen en -programma’s voor zorg & organisatie. Haar passie is om mensen in de genoemde domeinen te ondersteunen in het cultiveren van kwaliteiten en vaardigheden van medemenselijkheid en compassie. Enerzijds voor meer balans en welzijn en anderzijds om hoogwaardige zorg te verstevigen en werkplezier en teamwerk te verstevigen. Daarnaast ligt haar hart bij het integreren van compassie in (medisch) leiderschap voor gezonde en betekenisvolle organisaties. Haar achtergrond maakt dat zij een brug kan slaan tussen organisatiedynamiek, zorg, compassie en wetenschappelijke toepassingen van op compassie gebaseerde programma’s en interventies. Barbara werkt als docent en programmaleider samen met de Academie voor Medisch Specialisten. Zij een veel gevraagd spreker op congressen voor zorgprofessionals en opleiders.

 

Praktische informatie:

Het heeft de voorkeur de bijeenkomsten fysiek te laten plaats vinden, indien dat mogelijk is. Echter krijgen wij steeds vaker de vraag of het ook mogelijk is online aan te sluiten (bijvoorbeeld omdat men te ver weg woont. Dit is eventueel mogelijk. Stuur hiervoor een e-mail naar: office@ccmm.care. Indien noodzakelijk door omstandigheden rondom Covid zal de bijscholing online worden aangeboden. 

6 woensdagochtenden van 9.15 – 12.00:

Sept: 29 (fysiek/online)

Okt: 6 (fysiek/online)

November: 3, 17 (fysiek/online)

December: 15 (fysiek/online)

Januari: 12 (fysiek / online)

Locatie: Baarn

Kosten: €825,- inclusief logboek en studieboeken

Accreditatie ABAN – GAIA (ID 420423): 15 punten algemene scholing cluster 1,2 en 3

Deze bijscholing is zowel geschikt voor degenen die al ervaring hebben met mindfulness als voor degenen die nog betrekkelijk onervaren zijn op dit gebied. 

INSCHRIJVEN

Stephen Crzeziak over Compassievol Medisch Leiderschap