Hens Brouwers, kinder-neonatoloog | KLIK HIER

Deze training heeft mij meer opgeleverd in mijn wijze van functioneren dan de vele congressen en symposia die ik voor mijn herregistratie iedere 5 jaar nodig heb.Overlegsituaties worden minder frustrerend en daardoor minder belastend. Door meer ontspanning in de wijze van werken blijft meer energie over om patiënten te begrijpen en daardoor beter te behandelen cq. de juiste weg voor hen te wijzen.

Dokters worden in de regel geleefd door de vragen van hun patiënten en niet te vergeten vragen van hun managementteams van hun werkplek cq ziekenhuis. Veel van hen zijn niet zo goed instaat om bij zich zelf de vragen neer te leggen over wat zij zelf voelen en hoe zij zelf willen kijken naar alles wat op hen afkomt. Om goed te blijven functioneren in een werkomgeving waar de druk op efficiëntie steeds verder toeneemt is het beantwoorden van deze vragen wel noodzakelijk.
De cursus Mindfulness voor artsen en medisch specialisten geeft de gelegenheid om jezelf te trainen in het beantwoorden van deze vragen via een 8-tal trainingssessies van 2,5 uur. De sessies worden op uiterst plezierige en inspirerende wijze begeleid door Barbara Doeleman.
Het is wonderlijk om te zien hoe snel je door relatief simpele oefeningen je zelf en je omgeving beter leert waar te nemen en makkelijker momenten van ontspanning weet in te bouwen in je dagelijkse drukke bezigheden. Het leidt tot een meer ontspannen manier van omgaan met je prive- en werkomgeving.
Het feit dat de cursus nauwelijks met accreditatie wordt beloond ( 6 punten voor 20 contact uren en 50 trainingsuren thuis) is een miskenning van de bijdrage van de eigen gezonde geest in het functioneren van een dokter. Ieder die zich zelf lief heeft moet zich de ruimte gunnen deze cursus te volgen.
Hens Brouwers, Kinderarts-neonatoloog UMC Utrecht mei 2015