Veilige Zorg & Efficiënte Organisaties door Compassievol Leiderschap 9 juli 2021 i.s.m. The King’s Fund & ESHPM

9 juli 2021 – voor bestuurders, directeuren en medische stafleden

Voor het hele programma: BFC_CCMM_CML_12-07-09_Flyer

Voor Engels versie. Neem contact op

UNIEKE KANS! Professor Michael West, van ‘The King’s Fund’ deed in opdracht van de NHS wetenschappelijk onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor succesvolle, veilige en financieel veerkrachtige organisaties in de zorg.  Compassievol leiderschap blijkt daarin de meest bepalende factor en heeft positieve invloed op met name: Op 9 juli 2021 wordt er door ons (Prof. Dr. Carina Hilders, Dr. Hans Kerkkamp, Dr. Bas Geerdes en Barbara Doeleman-van Veldhoven) een inspiratiedag georganiseerd in Den Dolder voor collega bestuurders, directeuren en medische stafleden. Wij hopen hiermee een positieve impuls te kunnen geven aan het ontwikkelen van antwoorden op de complexe uitdagingen waar de huidige gezondheidszorg voor staat.

Michael West The King's FundNaast dat ieder van ons een bijdrage zal leveren aan de dag, zal de keynote spreker zijn: Professor Michael West, met wie wij het genoegen hebben reeds enkele jaren samen te mogen werken. Michael is professor op het gebied van teamwerk en leiderschap in de gezondheidszorg en is als senior fellow aan The King’s Fund verbonden. Hij is één van de auteurs van de toonaangevende publicatie Caring to Change uit 2017, waarin compassie als de kernwaarde van de gezondheidszorg (NHS) wordt geëxploreerd vanuit wetenschappelijk perspectief. Meer recent publiceerde hij een grote studie naar de mentale gezondheid van dokters en het effect daarvan op de kwaliteit en veiligheid van zorg.

In beide publicaties wordt beschreven en onderbouwd dat compassievol medisch leiderschap één van de meest voorspellende waarde is voor succesvolle organisaties in de zorg. Het is evident dat deze vorm van medisch leiderschap resulteert in een cultuur voor innovatieve, kwalitatief hoogstaande en continu verbeterende zorg en dat het een zeer positieve uitwerking heeft op onder andere: patiënttevredenheid, patiëntveiligheid, werkplezier, vermindering van uitval van personeel en financiële gezondheid van de organisatie. Daarmee adresseert het onder andere complexe uitdagingen rondom vitaliteit van personeel en personele bezetting. Kenmerken van compassievol medisch leiderschap worden gedefinieerd als: het vermogen om echt te luisteren, oorzaken van distress te begrijpen, empathisch te zijn zonder overweldigd te worden en het vermogen om met wijsheid en compassie te doen wat het meest helpend is. Klinkt simpel, maar is niet altijd eenvoudig.

Naar aanleiding van document Caring to Change (2017) heeft de NHS geld vrijgemaakt om instrumenten te ontwikkelen die ziekenhuizen ondersteunen in een transformatieproces naar meer compassievolle organisaties. Compassievol medisch leiderschap heeft daarin een centrale rol. Deze aanpak is volledig gefundeerd op wetenschappelijke evidentie. Michael West is één van de hoofdontwikkelaars van deze strategie. Inmiddels zijn meer dan 100 zorgorganisaties door het transformatieproces heengegaan met zeer veelbelovende resultaten, onder andere in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Ierland, Zweden, Denemarken, Spanje en Australië.

Wij zijn ervan overtuigd dat de kennis en inzichten, die ten grondslag liggen aan bovenstaande ontwikkelingen, voor de Nederlandse gezondheidszorg zeer relevant en van grote waarde zijn. Dit is de reden dat wij hopen dat u in zult gaan op onze uitnodiging om aanwezig te zijn op dit unieke event. Wij hebben getracht de kosten voor deelname minimaal te houden.

Datum: Vrijdag 9 juli 2021  9.00u – 20.00u (inclusief avonddiner)

Locatie: Ernst Sillem Hoeve, Soestdijkerweg 10b, 3734 MH Den Dolder

Kosten: €875,-

Michael West The King's Fund

Prof. Dr. Michael  West is Senior Fellow bij het King’s Fund, hoogleraar organisatie psychologie aan de Management School van de Universiteit van Lancaster en emeritus hoogleraar aan de Aston Universiteit.

“What leaders focus on, talk about, pay attention to, reward and seek to influence, tells those in the organisation what the leadership values and therefore what they as organisation members, should   value.”

 


Carina Hilders

Prof. Dr. Carina Hilders is directievoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, gynaecoloog en bijzonder hoogleraar Medisch management en Leiderschap bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht van het St. Radboud Ziekenhuis.

“De medisch specialist vervult een essentiële rol in de het complexe zorgveld om het belang van de patiënt voorop te stellen.“

 


BFC Mindfulness & Compassie

Barbara Doeleman-van Veldhoven is directeur van BFC Mindfulness & Compassie, voorzitter van BFC Compassionate Care & Mindful Medicine en expert op het gebied van interventies voor zorg en organisatie, gebaseerd op mindfulness en compassie.

“Leiderschap begint bij het kennen van jezelf om vervolgens de cirkel van bewustzijn te kunnen verruimen naar het team, de organisatie en de maatschappij. Dat vraagt bereidheid en moed om echt te luisteren; naar binnen en naar buiten.”

 


Dr. Bas  Geerdes is medisch manager bij het IKNL, het kennis en kwaliteitsinstituut voor kanker en palliatieve zorg in Nederland. Tevens is hij mindfulness- en  compassietrainer. Eerder werkte hij als chirurg, medisch directeur in een UMC en als senior medisch adviseur bij een zorg-verzekeraar.  

“Compassievol leiderschap is goed voor de dokter en goed voor de patiënt: het leidt bewezen effectief tot hogere patiëntveiligheid.”

 


Dr. Hans Kerkkamp is directeur van Medker Consultancy en opgeleid als anesthesioloog-intensivist. In het UMC Utrecht was hij hoogleraar en divisie voorzitter. Voormalig bestuurder van een topklinisch ziekenhuis in Nederland en ook in een grote zorg corporatie in het buitenland.

De best mogelijke zorg kan slechts bereikt worden als de organisatie een gezond leiderschap heeft en bewust met compassie zorgt voor haar medewerkers”.

 


Bent u zorgbestuurder, ziekenhuisdirecteur of medisch staflid, meld u dan hier aan

Bent u medisch specialist en geïnteresseerd in compassievol medisch leiderschap om persoonlijk leiderschap en teamwerk te verstevigen, kijk dan naar de 3-daagse geaccrediteerde bijscholing (18 pnt ABAN Cluster 1,2,3) : Compassievol Mindful Medisch Leiderschap. 

Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen. 

Prof. Dr. Carina Hilders, directeur Reinier de Graaf,  hoogleraar medisch management & leiderschap ESHPM

Barbara Doeleman-van Veldhoven, directeur BFC Mindfulness & Compassie voor Zorg & Organisatie, voorzitter BFC Compassionate Care & Mindful Medicine, bestuurslid VMBN.

i.s.m. Dr. Hans Kerkkamp, oud anesthesioloog-intensivist, hoogleraar en bestuurder in de zorg.

i.s.m. Dr. Bas Geerdes, oud kinderchirurg, medisch manager en bestuurder in de zorg

 

Deze bijscholing wordt vanuit BFC Mindfulness & Compassie verzorgd.