Veilige Zorg & Efficiënte Organisaties door Compassievol Leiderschap 9 juli 2021 i.s.m. The King’s Fund & ESHPM

9 juli 2021 – voor bestuurders, directeuren, medische stafleden, medisch managers, verpleegkundig leiders en HR Managers

Op 9 juli a.s. organiseert BFC Compassionate Care & Mindful Mindful Medicine i.s.m. The King’s Fund en Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) een inspiratiedag over Compassievol Leiderschap voor bestuurders en managers in de zorg in Den Dolder. Keynote spreker van die dag is prof. Michael West (visiting senior fellow The Kings’Fund, VK). Michael heeft in 2020 de eervolle titel ‘Commander of the British Empire (CBE)’ ontvangen voor zijn baanbrekende werk op het gebied van innovatie en compassie binnen het domein van de gezondheidszorg.

Zeker in complexe tijden als deze wordt van medisch leiders gevraagd hoofd en hart te verbinden bij alle stappen die genomen worden; of dat nou de aansturing van een team, van een zorgorganisatie of van een ziekenhuis betreft. Gezondheidszorgsystemen worden globaal uitgedaagd te komen met creatieve antwoorden om mogelijkheden zoveel mogelijk te benutten ten behoeve van innovatie, kennisdeling en samenwerking voorbij grenzen zodat zoveel mogelijk mensen kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen ontvangen. Er moeten moeten grote -soms ingrijpende besluiten- genomen worden met compassie in het hart van leiderschap.

Compassion is not an easy option, because if you really listen carefully, you also hear and see things you rather not hear or see.

Professor West toonde met zijn onderzoeksteam van The King’s Fund aan dat compassievol leiderschap de basis vormt voor het creëren van compassievolle culturen in gezondheidszorg; zowel in cure als in care. Waar culturen van blame and shame, van angst en dreiging aantoonbaar negatieve impact hebben op: werkplezier van de mensen die in de zorg werken, personele bezetting, patiëntveiligheid en financiële gezondheid van de organisatie, toonde het onderzoek aan dat compassievol leiderschap zeer positieve effecten te heeft op:

• werkplezier en veerkracht van mensen die in de zorg werken

• personele bezetting

• patiëntveiligheid en patiënttevredenheid

• innovatieprocessen

• samenwerking tussen teams

• financiële veerkracht van de organisatie

“Deze complexe tijden van crises bieden ook een mogelijkheid om leiderschap en organisatieculturen te verbeteren in zorgorganisaties”, aldus professor West. “Compassievol leiderschap is de meeste krachtige weg om mensen te ondersteunen in angstige en overweldigende tijden en het is cruciaal dat leiders zich tot een ieder die werkzaam is in de zorg richten met kwaliteiten van compassievol leiderschap.” Interessant aan het werk van West is dat het de verbinding legt tussen soft skills van leiders in de zorg -als emotionele intelligentie en compassie- en harde uitkomstmaten als personele bezetting en financiën, waardoor het vele malen verder reikt dan een ‘sympathiek idee’.

Voor het hele programma: 2021-06 Dagprogramma_Event Erasmus_Kings Fund_BFC_9 juli 2021_definitief

Naast dat ieder van ons een bijdrage zal leveren aan de dag, zal de keynote spreker zijn: Professor Michael West, met wie wij het genoegen hebben reeds enkele jaren samen te mogen werken. Michael is professor op het gebied van teamwerk en leiderschap in de gezondheidszorg en is als senior fellow aan The King’s Fund verbonden. Hij is één van de auteurs van de toonaangevende publicatie Caring to Change uit 2017, waarin compassie als de kernwaarde van de gezondheidszorg (NHS) wordt geëxploreerd vanuit wetenschappelijk perspectief. Meer recent publiceerde hij een grote studie naar de mentale gezondheid van dokters en het effect daarvan op de kwaliteit en veiligheid van zorg.

In beide publicaties wordt beschreven en onderbouwd dat compassievol medisch leiderschap één van de meest voorspellende waarde is voor succesvolle organisaties in de zorg. Het is evident dat deze vorm van medisch leiderschap resulteert in een cultuur voor innovatieve, kwalitatief hoogstaande en continu verbeterende zorg en dat het een zeer positieve uitwerking heeft op onder andere: patiënttevredenheid, patiëntveiligheid, werkplezier, vermindering van uitval van personeel en financiële gezondheid van de organisatie. Daarmee adresseert het onder andere complexe uitdagingen rondom vitaliteit van personeel en personele bezetting. Kenmerken van compassievol medisch leiderschap worden gedefinieerd als: het vermogen om echt te luisteren, oorzaken van distress te begrijpen, empathisch te zijn zonder overweldigd te worden en het vermogen om met wijsheid en compassie te doen wat het meest helpend is. Klinkt simpel, maar is niet altijd eenvoudig.

Naar aanleiding van document Caring to Change (2017) heeft de NHS geld vrijgemaakt om instrumenten te ontwikkelen die ziekenhuizen ondersteunen in een transformatieproces naar meer compassievolle organisaties. Compassievol medisch leiderschap heeft daarin een centrale rol. Deze aanpak is volledig gefundeerd op wetenschappelijke evidentie. Michael West is één van de hoofdontwikkelaars van deze strategie. Inmiddels zijn meer dan 100 zorgorganisaties door het transformatieproces heengegaan met zeer veelbelovende resultaten, onder andere in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Ierland, Zweden, Denemarken, Spanje en Australië.

Wij zijn ervan overtuigd dat de kennis en inzichten, die ten grondslag liggen aan bovenstaande ontwikkelingen, voor de Nederlandse gezondheidszorg zeer relevant en van grote waarde zijn. Dit is de reden dat wij hopen dat u in zult gaan op onze uitnodiging om aanwezig te zijn op dit unieke event. Wij hebben getracht de kosten voor deelname minimaal te houden.

Datum: Vrijdag 9 juli 2021  9.00u – 20.00u (inclusief avonddiner)

Locatie: Ernst Sillem Hoeve, Soestdijkerweg 10b, 3734 MH Den Dolder

Kosten: €875,- (Mochten de kosten de enige bottleneck zijn; laat het ons weten! Dit mag geen belemmering zijn om deel te nemen)

Prof. Dr. Michael  West is Senior Fellow bij het King’s Fund, hoogleraar organisatie psychologie aan de Management School van de Universiteit van Lancaster en emeritus hoogleraar aan de Aston Universiteit.

“What leaders focus on, talk about, pay attention to, reward and seek to influence, tells those in the organisation what the leadership values and therefore what they as organisation members, should   value.”

 


Carina Hilders

Prof. Dr. Carina Hilders is directievoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, gynaecoloog en bijzonder hoogleraar Medisch management en Leiderschap bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht van het St. Radboud Ziekenhuis.

“De medisch specialist vervult een essentiële rol in de het complexe zorgveld om het belang van de patiënt voorop te stellen.“

 


Barbara Doeleman-van Veldhoven is directeur en oprichter van BFC Compassionate Care & Mindful Medicine en expert op het gebied van interventies voor zorg en organisatie, gebaseerd op mindfulness en compassie.

“Leiderschap begint bij het kennen van jezelf om vervolgens de cirkel van bewustzijn te kunnen verruimen naar het team, de organisatie en de maatschappij. Dat vraagt bereidheid en moed om echt te luisteren; naar binnen en naar buiten.”

 


Drs. Mariëlle Bartholomeus is bestuurder van de Rivas zorggroep en neuroloog. In 2020 werd zij verkozen tot Topvrouw van het Jaar voor de wijze waarop zij destijds als medisch directeur van Bernhoven -met haar team- de complete zorg binnen het Udense ziekenhuis anders inrichtte om de enorme toestroom van mensen met Corona de juiste zorg te kunnen bieden. 

“Een leider is iemand die in de eerste plaats helder is in wat hij/ zij zegt en doet. Je moet geen lucht verkopen. Bovendien moet je mensen vertrouwen geven en ervoor zorgen dat ze kunnen doen waar ze goed in zijn. Goed kunnen luisteren en knopen door durven hakken.”

 


Dr. Hans Kerkkamp is directeur van Medker Consultancy en opgeleid als anesthesioloog-intensivist. In het UMC Utrecht was hij hoogleraar en divisie voorzitter. Voormalig bestuurder van een topklinisch ziekenhuis in Nederland en ook in een grote zorg corporatie in het buitenland.

De best mogelijke zorg kan slechts bereikt worden als de organisatie een gezond leiderschap heeft en bewust met compassie zorgt voor haar medewerkers”.

 


Bent u zorgbestuurder, ziekenhuisdirecteur, medisch staflid of medisch of verpleegkundig specialist met ambities op gebied van leiderschap, meld u dan hier aan

Bent u medisch specialist en geïnteresseerd in compassievol medisch leiderschap om persoonlijk leiderschap en teamwerk te verstevigen, kijk dan naar de 3-daagse geaccrediteerde bijscholing (18 pnt ABAN Cluster 1,2,3) : Compassievol Mindful Medisch Leiderschap. Volgende edities in oktober 2021 en maart-april 2022. Gewaardeerd met een 8.8 gemiddeld!

Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen. 

Prof. Dr. Carina Hilders, directeur Reinier de Graaf,  hoogleraar medisch management & leiderschap ESHPM

Barbara Doeleman-van Veldhoven, directeur BFC Compassionate Care & Mindful Medicine, bestuurslid VMBN.

 

Geproduceerd door Bundelt | mindfulness en producties