Programma Medisch Specialistisch Management (ID nummer: 417972 – 9 pnt ABAN_GAIA)

Bijscholing: Ontwikkelen en implementeren van een strategisch beleidsdocument voor medisch specialistische vakgroepen.

Doelgroep: het programma is ontwikkeld voor medisch specialisten die collectief een strategisch beleidsdocument willen opstellen welke als leidraad dient voor het verlenen van professionele medische zorg.

Deze bijscholing heeft positieve invloed op: innovatie en leren, kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, heldere management structuur en medisch leiderschap 

Deze bijscholing kan gevolgd worden als individu of als vakgroep / team; wordt ook in company aangeboden. 

De docenten van deze bijscholing zijn allen zeer ervaren trainers en professionals binnen de zorg: Barbara Doeleman-van Veldhoven en Dr. Hans Kerkkamp*.

Na deze bijscholing heeft de deelnemer:

  1. Inzicht in de waarde van een strategisch beleidsplan als instrument voor het verlenen van kwalitatieve verantwoorde zorg.
  2. Vaardigheden en kennis ontwikkeld om een strategisch beleidsplan te kunnen opstellen in co-creatie met leden van de medische vakgroep (inclusief het toepassen van effectieve communicatie).
  3. Het vermogen basisstructuur van een effectief medisch beleidsplan te duiden (missie, visie, doel, strategie, doelstellingen)
  4. Het vermogen om SWOT analyse te kunnen opstellen, toepassen en interpreteren (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
  5. Inzicht in verschillende stijlen van medisch leiderschap en is zich bewust van persoonlijke leiderschapsstijl

Offerte aanvragen voor jouw vakgroep: info@ccmm.care

*Hans Kerkkamp is opgeleid als arts, gespecialiseerd in de anesthesiologie en werkzaam geweest in algemene ziekenhuizen en academische ziekenhuizen. Naast zijn klinische werkzaamheden en wetenschappelijke activiteiten is hij ook in de ziekenhuizen actief betrokken geweest in het management van de organisatie. Na zijn vakinhoudelijke werkzaamheden als anesthesioloog – intensivist is hij bestuurder geweest van een groot topklinisch opleidingsziekenhuis. Het bevorderen van kwaliteit, veiligheid en innovatie van de zorg en het actief bijdragen van well-being van medewerkers zijn de drijfveren van Hans. BFC Compassionate Care & Mindful Medicine werkt veel samen met hem samen.