Jij werkt in een

team in de zorg

“One man can be a crucial ingredient on a team, but one man cannot make a team.” – Kareem Abdul-Jabbar

Jij en jouw team krijgen met de trainingen van BFC de kans om met plezier en vanuit aandacht en open interesse met elkaar samen te werken om tot duurzame en gewenste resultaten te komen.

Ontwikkelen van individuele en collectieve opmerkzaamheid, mildheid en zorgzaamheid nemen hierbij een belangrijke plaats in. Dat vraagt moed en commitment van alle teamleden.

werkplezier als doel

 

Wanneer mensen binnen een team in de zorg floreren en er met aandacht en compassie wordt samengewerkt heeft dat bewezen positief effect op werkplezier, innovatie, patiënttevredenheid en patiëntveiligheid. Ervaren autonomie, het gevoel erbij te horen en de mogelijkheid om te kunnen blijven leren en ontwikkelen spelen een cruciale rol.

Bestuurder in de Zorg

Het proces

Als wij met jouw team aan de slag gaan doorlopen we met elkaar drie fases:

1. Diagnostische fase

We brengen met vragenlijsten en gesprekken samen in kaart wat er speelt en wat jullie als team willen bereiken met het begeleidingsproces.

2. Implementatie fase

Jouw team doorloopt een op maat gemaakte training om samenwerking en teamwerk te verstevigen.

3. Evaluatie fase

Samen blikken we terug en vooruit. Wat is er geleerd? Wat vraagt nog aandacht?

Wat kan jij van BFC verwachten?

Alle trainingen van BFC dragen bij aan:

  • Veerkracht en werkplezier van de teamleden;
  • Patiëntveiligheid en patiënttevredenheid;
  • Innovatie.

Daarnaast is de begeleiding van BFC gebaseerd op:

  • Wetenschappelijke inzichten rondom teamwerk.
  • Ervaring in het werken met teams in de zorg;
  • Principes van mindfulness en compassie

De COVID-19 pandemie luidde een heftige periode in waarbij ons team lange tijd onder hoge druk heeft moeten presteren. Daarbij zaten we reeds in een grootschalig fusietraject met alle reuring die daarbij komt kijken. De sessies met Barbara en Alice waren verhelderend, vriendelijk confronterend en veilig en hebben gezorgd voor meer openheid, begrip en compassie binnen de groep, waardoor we met nieuwe energie nieuwe uitdagingen aan kunnen gaan.

Paul Wynandts

Intensivist, Amsterdam UMC

Training op maat

Ben je benieuwd of het door ons ontwikkelde geaccrediteerde aanbod past bij de situatie of wensen van jouw team of vakgroep? Wil je een offerte met voorstel ontvangen?

Barbara Doeleman-van Veldhoven

De training heeft mij geholpen te leren dat je het niet fout doet, maar dat je soms op een andere manier beter en effectiever overkomt als medisch professional en als persoon. Het heeft mij inzicht gegeven in wat er voor nodig is om het beste uit jezelf te halen. De aangereikte tools en begeleiding waren behulpzaam om dit te bereiken.

Türkan Inan

Medisch Manager vakgroep anesthesiologie, Albert Schweitzer Ziekenhuis