Klachtenregeling BFC CCMM

Klachtenregeling BFC CCMM

BFC Compassionate Care & Mindful Medicine (hierna te noemen ‘BFC CCMM’) behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. BFC CCMM staat voor integriteit en kwaliteit en streeft voortdurend naar tevredenheid van haar klanten. Uw klacht zal serieus en vertrouwelijk behandeld worden. De intentie is om met u in dialoog te gaan en waar mogelijk en passend de aanleiding tot de klacht te verhelpen. Hieronder volgt de klachtenprocedure van BFC CCMM:

  • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard.
  • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld door Barbara Doeleman-van Veldhoven van BFC CCMM (BFC Mindfulness & Compassie).
  • Na ontvangst van de klacht, deelt BFC CCMM binnen 7 dagen mee dat zij een klacht heeft ontvangen en verdiept zij zich in de oorzaak en de aard van de klacht.
  • Binnen 14 dagen na de klacht volgt hoor en wederhoor.
  • Binnen 14 dagen na hoor en wederhoor neemt BFC CCMM een besluit en deelt deze mee aan de indiener van de klacht.
  • Als de indiener van de klacht het besluit accepteert, wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen.
  • De indiener van de klacht wordt mondeling of schriftelijk elke 14 dagen op de hoogte gehouden van de status van de aanleiding van de klacht tot deze is opgelost.
  • In gevallen van geschillen over de afhandeling van de klacht die een mindfulnesstrainer van de VMBN betreft, zal de VMBN (Vereniging voor Mindfulness Based trainers Nederland) worden aangewezen voor advies. Het advies dat hieruit voortvloeit zal voor beide partijen bindend zijn. U kunt ook zelf contact opnemen met de VMBN door een e-mail te sturen naar de klachtencommissie: info@VMBN.nl.
  • Geschillen worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot oplossing gebracht. Daarbij wordt de bovenstaande klachtenprocedure gevolgd. Indien een geschil niet naar tevredenheid wordt beslecht, kan het geschil bij uitsluiting van andere instanties worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter.

Indien u een klacht heeft kunt u deze mailen aan: info@ccmm.care

Vermeld duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en uw klacht.

BFC neemt uw klacht heel serieus en behandelt deze volgens de klachtenprocedure als hierboven omschreven.