Privacyverklaring

Privacyverklaring

laatst gewijzigd op 11 april 2023

BFC Compassionate Care & Mindful Medicine (BFC CCMM), gevestigd aan Laan van Niftarlake 123, 3612 BR Tienhoven (UT), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://ccmm.care
Laan van Niftarlake 123
3612 BR Tienhoven (UT)
+31 6 50522671
info@ccmm.care
KvK: 65681487

Persoonsgegevens die wij verwerken

BFC CCMM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van een inschrijfformulier op onze website
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt via correspondentie of telefoon

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BFC CCMM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen en afhandelen van jouw inschrijving.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor het downloaden van audiobestanden.
 • BFC CCMM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor declaratie bij werkgever of ziektekostenverzekering, of belastingaangifte.
 • Gegevens over gezondheid worden uitsluitend gebruikt voor het voorbereiden van trainingen; deze gegevens worden met geen enkele andere partij gedeeld.
 • BFC CCMM verwerkt ook persoonsgegevens waartoe wij verplicht zijn als CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.

Geautomatiseerde besluitvorming

BFC CCMM neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BFC Mindfulness & Compassie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BFC CCMM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia 10 jaar Facturering, boekhouding, belasting
Adresgegevens 10 jaar Facturering, boekhouding, belasting
E-mail adres 10 jaar Communicatie, facturering, nieuwsbrieven
Evaluaties 3 jaar kwaliteitsverbetering en verplichting CRKBO

Delen van persoonsgegevens met derden

BFC CCMM deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BFC CCMM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarbuiten verstrekt BFC CCMM jouw persoonsgegevens alleen aan derden alleen met jouw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

Categorie Naam Doel Gegevens
Accountant Ygrec Finance Boekhouding Adresgegevens, e-mail adres
Administratie Exact Online Boekhouding, facturering Adresgegevens, e-mail adres
Communicatie MailBlue Verzending nieuwsbrieven Naam, e-mail adres

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BFC CCMM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

BFC CCMM maakt gebruik van Google Analytics, en heeft daarvoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om de privacy impact van deze techniek te minimaliseren zijn de volgende maatregelen genomen:

 • het IP adres wordt geanonimiseerd;
 • alle opties voor ‘gegevens delen’ zijn uitgeschakeld;
 • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

In de volgende tabel kun je detailinformatie lezen over de cookies die BFC CCMM gebruikt:

Naam cookie Doel Bewaartermijn cookie
_ga
_gid
_gat
Analyse en gebruikservaring
We maken gebruik van Google Analytics cookies om het bezoek aan onze website te meten en te analyseren.
_ga: 2 jaar
_gid: 1 dag
_gat: 1 minuut
wfwaf-authcookie-(hash) Bescherming
We gebruiken de Wordfence firewall om onze website tegen misbruik te beschermen.
1 dag

BFC CCMM biedt op haar website ook de mogelijkheid om met een knop onderaan elke pagina content te delen via de sociale media netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. Daarnaast maken we gebruik van een Facebook feed op de homepagina waarin je de laatste Facebook berichten van BFC CCMM kunt lezen.
Deze feed en knoppen zijn (of verwijzen naar) stukjes code van de sociale media zelf, en kunnen gebruik maken van cookies. Dergelijke cookies onthouden dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Facebook, LinkedIn of Twitter hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat deze sociale media met de persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, LinkedIn en Twitter raadplegen. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om persoonsgegevens die je aan BFC CCMM verstrekt hebt, maar om persoonsgegevens die je zelf met het desbetreffende sociale netwerk deelt.

BFC CCMMe verzendt haar nieuwsbrieven met behulp van de diensten van MailBlue. Deze nieuwsbrieven bevatten trackers waarmee het gebruik van de nieuwsbrief en/of links daarin teruggemeld worden aan MailBlue en geregistreerd in de account van BFC CCMM. Zie hiervoor ook de privacyverklaring van MailBlue.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BFC CCMM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ccmm.care.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

BFC CCMM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BFC CCMM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ccmm.care.
BFC Mindfulness & Compassie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (ccmm.care) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Alleen wanneer je een account hebt op de website, wordt ten behoeve hiervan je naam en e-mail adres op de webserver opgeslagen. Verder worden op onze website geen persoonsgegevens opgeslagen. Op de website ingevulde formulieren met persoonsgegevens worden via een beveiligde e-mail verbinding aan BFC CCMM toegestuurd, met een Cc: aan de invuller.
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op de met virusscanner en firewall beveiligde persoonlijke computer