INTENSIVE: 3-dgse bijscholing Huisartsen & Medisch Specialisten

Hoe blijven zorg voor anderen en zelfzorg in balans? 

Aandacht en zelfcompassie in de beroepspraktijk (ABC 1 Cluster)

Ma. 21 – wo. 23 februari 2022 in Lage Vuursche

Voor wie is deze 3-dgse intensive bedoeld?

Deze nascholing is bedoeld voor huisartsen, medisch en verpleegkundig specialisten bedoeld, die kwaliteiten van aandacht, focus, zelfbewustzijn, opmerkzaamheid en compassie willen verstevigen om enerzijds beter voor zichzelf te leren zorgen in het midden van alle hectiek en anderzijds om de kwaliteit van zorg die zij leveren verder te ontwikkelen

Waarom ontwikkelen van aandacht en (zelf)compassie?

Als zorgverleners zijn we  geneigd onszelf buiten te sluiten van compassievolle zorg. We oordelen streng over onszelf, vinden dat we niet kwetsbaar mogen zijn, schamen ons voor eigen problemen en isoleren ons liever van anderen dan dat we zelf hulp vragen. Het klopt niet wanneer we bij onze patiënten het belang van een gezonde leefstijl benadrukken, terwijl we daar zelf geen goed voorbeeld van geven en tekortschieten in onze zelfzorg.

Recente uitbreidingen in de beschrijving van de arts als professional in CanMeds (Frank et al. 2015) maken expliciet dat het de plicht is van iedere arts “to demonstrate a commitment to physician health and well-being to foster optimal patient care”. En de artseneed (World Medical Association) werd in 2017 uitgebreid met:

“I will attend to my own health, well-being, and abilities in order to provide care of the highest standard.”

Training in mindfulness en (zelf)compassie draagt in positieve zin bij aan de fysieke, mentale en relationele gezondheid. Zolang mindfulness- en (zelf)compassietrainingen geen vast onderdeel vormen in medische opleidingen, is het des te belangrijker dat er in nascholingen aandacht aan wordt besteed. Bij zorgverleners is een duidelijk positief verband aangetoond tussen enerzijds mindfulness en (zelf)compassie en anderzijds welbevinden, veerkracht, werktevredenheid, teamcommunicatie, empathisch vermogen en de kwaliteit van de geleverde zorg. Er bestaat een negatief verband tussen deze eigenschappen en stressbeleving, burn-out en psychopathologie. Bovendien blijkt uit reviews van studies onder zorgverleners dat deze eigenschappen trainbaar zijn.

Hoe ziet de intensive eruit?

Je wordt voor 3 dagen op een prachtige plek midden in de natuur ontvangen en verzorgd op landgoed en retraitecentrum Venwoude. Deze locatie ademt rust, ruimte en aandacht; eenvoudig, super verzorgd en er wordt heerlijk vegetarisch biologisch dynamisch voor je gekookt. Alles is erop ingericht jouw persoonlijke proces en jouw balans & vitaliteit te ondersteunen tijdens deze 3-daagse.

Theoretische achtergronden en praktische oefeningen worden afgewisseld aangeboden: begeleide meditaties, reflectie-opdrachten, communicatieoefeningen en korte plenaire presentaties. 

Je hebt 6 uur per dag les en het programma is zo ingericht dat er veel tijd is om verder in de verstilling te gaan, aandacht te hebben voor zelfzorg en om alles wat je leert en waar je inzicht in krijgt te verwerken en te laten zakken. Het retraitecentrum ligt op een prachtig landgoed, ooit aangelegd door de beroemde tuinarchitect Mien Ruys, waar je heerlijk kunt wandelen. 

Wat ontwikkel je tijdens de bijscholing?

Je krijgt inzicht in de wetenschappelijke fundamenten van mindfulness-based en compassiegerichte interventies in de gezondheidszorg en maakt intensief kennis met oefeningen voor ontwikkeling van milde aandacht, (zelf)compassie en mindful communiceren. Dit ondersteunt een adequate omgang met stress en draagt bij aan een juiste balans tussen zelfzorg en zorg voor anderen. De oefeningen zijn toegankelijk voor zorgprofessionals met uiteenlopende achtergronden en zijn trans-diagnostisch toepasbaar.

Leerdoelen:

  • Inzicht verkrijgen in de wetenschappelijke fundamenten van op mindfulness en compassie gerichte interventies in de gezondheidszorg
  • Leren om beter voor jezelf te zorgen in de hectiek van de (para)medische beroepspraktijk en daarmee jouw persoonlijke professionele functioneren verstevigen
  • Leren om principes van mindfulness (opmerkzaamheid, aandacht) en compassie toe te passen in interpersoonlijke communicatie met patiënten en collega’s (en natuurlijk ook buiten de grenzen van de professionele setting).

Klik hier en schrijf je in

Voor meer informatie kun je mailen naar: office@ccmm.care; bellen kan ook: 06-50522671

Wie zijn de docenten? 

Erik van den Brink (1959) studeerde geneeskunde in Amsterdam, specialiseerde zich in psychiatrie in Engeland en werkte vanaf 1995 tot zijn pensionering (1 januari 2021) als psychiater-psychotherapeut in de ambulante ggz in Nederland. Hij schoolde zich onder meer in Solution Focused Therapy, Acceptance & Commitment Therapy, Compassion Focused Therapy en ontwikkelde zich tot mindfulnesstrainer bij internationaal vooraanstaande docenten. Hij was onder meer werkzaam bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis te Groningen en Het Behouden Huys, een psycho-oncologisch centrum te Haren. Erik was een pionier in mindfulness-based en compassiegericht werken in de ggz. Hij traint al zo’n 15 jaar zorgprofessionals op dit gebied en is een veelgevraagd docent en supervisor in binnen- en buitenland. Samen met Frits Koster ontwikkelde hij Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL), een verdiepingstraining als vervolg op een basistraining in mindfulness. Hun boeken Compassievol leven (voor professionals met uitgebreide wetenschappelijk referenties; Van den Brink & Koster, 2016) en Compassie in je leven (een hulpboek voor breed publiek; Koster en Van den Brink, 2019) verschenen in meerdere talen. Empirisch onderzoek naar MBCL verschijnt in toenemende mate (voor recente updates, zie Van den Brink & Koster 2021a, 2021b) en Rhoda Schuling (2021) promoveerde onlangs op MBCL bij terugkerende depressie. Website www.mbcl.nl.

Barbara Doeleman-van Veldhoven is internationaal expert op het gebied van interventies en trainingen voor zorg & organisatie die ingebed zijn in de principes van mindfulness en compassie. Barbara’s achtergrond maakt dat zij een brug kan slaan tussen organisatiedynamiek, zorg, contemplatieve tradities, mindfulness, compassie en wetenschappelijke toepassingen van mindfulness-based programs. Barbara is een veelgevraagd spreker op congressen. Zij begeleidt leiders en teams in de zorg bij het creëren van meer compassievolle culturen en geeft geaccrediteerde bijscholingen; m.n. aan huisartsen en medisch specialisten. Barbara is oprichter en directeur van BFC Compassionate Care & Mindful Medicine (BFC Mindfulness & Compassie): www.ccmm.care Zij werkt onder andere samen met  De Academie voor Medisch Specialisten, Federatie Medisch Specialisten, VvAA, DJS, Amsterdam UMC, ESHPM en The King’s Fund.

Klik hier en schrijf je in

Voor meer informatie kun je mailen met office@ccmm.care; bellen kan ook: 06-50522671


Venwoude, Lage Vuursche

Praktisch

Kosten: €1050,- (vrijgesteld Btw, inclusief overnachtingen, eten en studiemateriaal)

Accreditatie ABC 1 cluster in aanvraag (12-18 punten)

Blijf op de hoogte van ons aanbod voor zorgprofessionals en schrijf je in voor de nieuwsbrief