Bewust medisch leiderschap

Bewust medisch leiderschap

Santeon biedt medisch specialisten die al enkele jaren werkzaam zijn als staflid de leergang ‘medisch leiderschap voor specialisten’ aan. Deze leergang medisch leiderschap is opgezet om artsen te faciliteren in hun leiderschapsrol en bedoeld voor medisch specialisten...