De meest ontwikkelde gezondheidszorgsystemen ter wereld zien dat er afname is van compassievolle zorg. Compassie is lang beschouwd als de kern van de gezondheidszorg. Door maatschappelijke ontwikkelingen wordt compassie echter steeds meer een abstract idee dan een geleefde realiteit in veel zorgorganisaties. Het gebrek aan compassie leidt niet alleen tot minder humane zorg, maar heeft ook negatieve impact op gezondheidsresultaten voor patiënten.

De auteurs van het artikel “The measurement of compassionate leadership: Adaptation and Spanish validation of the compassionate leadership self-reported scale’ pleiten in het licht van afnemende compassie in de zorg – naast andere oplossingen- voor een verandering in cultuur en leiderschap in gezondheidsorganisaties.  De leiderschapsstijlen die de beste resultaten hebben laten zien in de gezondheidszorg zijn stijlen die gericht zijn op relaties, in plaats van stijlen die meer gericht zijn op taken en prestaties. Compassievol leiderschap, als leiderschapsstijl die de kernwaarde van de gezondheidszorg belichaamt, stimuleert en ondersteunt compassievolle gezondheidszorg.

 

 

Attending - Understanding - Empathizing - Helping

Figuur 1. Bron: The measurement of compassionate leadership: Adaptation and Spanish validation of the compassionate leadership self-reported scale


Sansó et al. beschrijven de zorgprofessionals als een “krachtig maar ook kwetsbaar instrument in het zorgproces’. Om deze kwetsbaarheid te verminderen is het cultiveren van compassievol leiderschap door zelfzorg, bewustzijn en zelfcompassie essentieel. Zij beschermen de zorgprofessional tegen uitputting en empathy fatigue. De auteurs van deze publicatie onderzochten het nut en de waard van een gevalideerd meetinstrument voor het beoordelen van de mate van competentie op het gebied van compassievol leiderschap bij zorgprofessionals in de palliatieve zorg. Zeker in deze zorg -waar existentieel lijden rond het levenseinde alomtegenwoordigheid is- is compassievol leiderschap noodzakelijk;

Verder suggereerden de resultaten van dit onderzoek dat zelfcompassie, bewustzijn en zelfzorg belangrijk zijn
in de ontwikkeling van compassievol leiderschap. Eerder onderzoek suggereert dat compassievol leiderschap positieve effecten heeft op de patiëntenzorg en de gezondheid en kwaliteit van leven.

 

Het hele artikel van Sansó et al. vind je hier: Measurement of Compassionate Leadership_Scandinavian Caring Science

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw zorgorganisatie kunnen betekenen op het gebied van organisatiecultuur, samenwerking en leiderschap? Neem dan contact met ons op via: office@ccmm.care

Of kijk voor onze geaccrediteerde leiderschapstrainingen op onze agenda of naar de mogelijkheden voor teams en vakgroepen