Van nature ben ik best grappig. Vind ik zelf dan. Mijn man vindt dat ik te hard om mijn eigen grappen lach, maar dat terzijde. Ook beklim ik regelmatig een podium om een lezing of voordracht te geven.

Toch lijkt mij niets verschrikkelijker dan een stand-up comedian te zijn. Alleen de gedachte al; ík, alleen op een podium, aangestaard door vele verwachtingsvolle ogen van mensen die flink voor een kaartje hebben betaald om door mij aan het lachen te worden gemaakt. Als ik er aan denk wordt het al grijs in mijn bovenkamer.

 

Humor is innoveren

 

Met humor leggen we verbanden die onverwacht en prikkelend zijn; een vorm van mentale innovatie. Innoveren kunnen wij mensen alleen als wij ons veilig voelen en daar is voor mij geen sprake van als er op een podium van mij wordt verwacht dat ik spitsvondige grappen maak.

Nou wil jij als leider in de zorg niet teveel stand-up comedians in jouw organisatie (alhoewel lachen natuurlijk wel bevorderend is voor vitaliteit en werkplezier). Innovatie zal jij daarentegen wél willen stimuleren.

Voor innovatie is  -net als bij humor- psychologische veiligheid nodig. Dat ligt in onze biologie verankerd; het is zelden functioneel op de vlucht te innoveren of tijdens een gevecht een grap te maken. Bij gevaar moeten wij kunnen vechten, vluchten of bevriezen; al naargelang de meeste kans op overleven geeft.

 

Wil jij innovatie binnen jouw team of organisatie stimuleren?

 

Zet in op psychologische veiligheid.

Zorg dat er geen angst is om zich uit te spreken en dat je collega’s zich veilig voelen om risico’s te nemen en zich kwetsbaar op te stellen: naar jou en naar zichzelf. Alleen dan krijgt creativiteit, innovatie, leren en ontwikkeling ruimte. In de gezondheidszorg is innovatie altijd relevant en, gezien het huidige uitdagende tijdsgewricht, noodzakelijk om iedereen de hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren, die wij in Nederland voorstaan.

 

Ontwikkel compassievol leiderschap

 

Één van de belangrijkste voorspellende voorwaarden voor psychologische veiligheid is of de leider (of manager) als compassievol wordt ervaren.

Compassievol leiderschap is geen leiderschapsstijl, maar kenmerkt zich door stijl-overstijgende vaardigheden die in (bijna) elke leiderschapsstijl geïntegreerd kunnen worden, namelijk: het vermogen om écht te luisteren met fascinatie, de vaardigheid om je te kunnen verplaatsen in de schoenen van een ander, te begrijpen hoe de ander uitdagingen en situaties ervaart én last but not least; compassie vraagt de moed om met wijsheid doortastend en doorsnijdend actie te ondernemen om situaties in de goede richting te laten bewegen. Dit betekent ook moeilijke besluiten nemen of ingewikkelde boodschappen geven op vriendelijke compassievolle wijze.

Als jij compassie* basis maakt van jouw leiderschap, bereik je mensen niet alleen in het hoofd, maar ook in het hart.  Als compassievolle leider draag jij zorg voor de mensen met wie en voor wie je werkt zodat zij zich veilig en gewaardeerd voelen op emotioneel en zelfs visceraal niveau. Zij zetten zich dan met plezier en commitment in voor jouw team en jouw organisatie.

Innoveren is daar vanzelf onderdeel van.

 

Benieuwd naar Compassievol Leiderschap? Lees hier over onze programma’s

*Compassie bestaat uit sensitiviteit voor lijden (of distress) van anderen of zelf met het commitment dit lijden te verzachten of te verlichten (vrij vertaald naar Christopher Germer)